Felvételi tájékoztató nyolcadikosok részére - 2022/2023

„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk.”
Gróf Széchenyi István

Iskolánkról

A Közgé Békéscsaba nagy múltú középiskolája, melyben a 2022/2023. tanév lesz a kilencvenhatodik. Az évtizedek alatt a város és a megye meghatározó gazdasági szakképző intézményévé váltunk.

A technikumi rendszernek és iskolánknak számos előnye van:

  • jól felszerelt modernizált iskola,
  • projektorral felszerelt tantermek,
  • szakképzett, innovatív oktatók,
  • ösztöndíj lehetőség,
  • érettségi négy közismereti tantárgyból + technikusi végzettség megszerzése az 5. évfolyam végén,
  • nyugodt, modern tanulási környezet,
  • versenyfelkészítés,
  • emelt szintű érettségire való felkészítés,
  • a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk figyelembevételével könnyebben tudnak továbbtanulni a szakmához kötődő felsőoktatási intézménybe.

Kiket várunk?

Minden olyan tanulót, aki közgazdasági, turisztikai, közszolgáltai vagy sport területen képzeli el a jövőjét, és/vagy fontosnak tarja az idegen nyelvek magas szintű ismeretét. Ha fontos számodra a piacképes szaktudás, a fejlődési lehetőség, akkor köztünk a helyed! Nem szükséges, hogy színjeles tanuló legyél, de az igen, hogy tudj, és akarj dolgozni céljaid elérése érdekében! 

Képzéseinkről

Fő célunk az egyetemi, főiskolai felvételire való felkészítés, ez felvételi eredményeinkben is tükröződik. Tanulóink elsősorban szakmai irányban, a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen, a Budapesti Gazdasági Egyetemen, s más felsőoktatási intézményekben tanulnak tovább.

A továbbtanulás mellett az is fontos, hogy tanulóink versenyképes szakmai végzettséget szerezhetnek, gazdálkodás és menedzsment, turizmus-vendéglátás, közszolgálat és sport területén

Technikum:

5 év, két tanítási nyelvű képzés esetén 1+5 év

Két tanítási nyelvű képzéseken  az első évben intenzív (heti 18 órás) idegen nyelvi képzést kapnak tanulóink.

A diákéletről

Számos program színesíti diákjaink mindennapjait: gólyahét, városi versenyek és rendezvények, Garabonciás Napok, Idegen nyelvi napok, Közgazdász napok, Bölcsészhét, 24 órás kosárlabda verseny. Diákjaink aktív önszerveződő közösségi életet élnek.

Fontosnak tartjuk a sportot is, számos diákunk sportol versenyszerűen, s ér el sok sportágban sikereket.  Hisszük, hogy a sikeres sporttevékenység, és a tanulás összeegyeztethető egymással, számos pozitív példa erősíti meg ezt.

Tervezett képzések a 2022/2023. tanévre

Tagozat kód

Ágazat

Képzés időtartama

Felvétel

Felvehető létszám

Szakképesítés

0601

gazdálkodás és menedzsment (magyar nyelven)

5 év

hozott pontok alapján

42 fő

pénzügyi-számviteli ügyintéző

0602

turizmus-vendéglátás (magyar nyelven)

5 év

hozott pontok alapján

14 fő

turisztikai technikus

0603

gazdálkodás és menedzsment (magyar nyelven)

5 év

hozott pontok alapján

14 fő

vállalkozási ügyviteli ügyintéző

0604

turizmus-vendéglátás (két tanítási nyelvű,
célnyelv: angol)

1 év nyelvi előkészítő évfolyam + 5 év

hozott pontok alapján + írásbeli felvételi

14 fő

turisztikai technikus
0605

turizmus-vendéglátás (két tanítási nyelvű,
célnyelv: német)

1 év nyelvi előkészítő évfolyam + 5 év

hozott pontok alapján

14 fő

turisztikai technikus

0606

gazdálkodás és menedzsment (két tanítási nyelvű, célnyelv: angol)

1 év nyelvi előkészítő évfolyam + 5 év

hozott pontok alapján + írásbeli felvételi

14 fő

pénzügyi-számviteli ügyintéző

0607 sport (magyar nyelven) 5 év hozott pontok alapján 14 fő sportedző (kézilabda) - sportszervező
0608 rendészet és közszolgálat (két tanítási nyelvű,
célnyelv: angol)
1 év nyelvi előkészítő évfolyam + 5 év hozott pontok alapján + írásbeli felvételi 14 fő

közszolgálati technikus (közigazgatási ügyintéző)

A központi írásbeli felvételi vizsga helye és ideje

Békéscsaba, Irányi u. 3-5., 2022. január 22. (szombat) 10 óra.

A felvételizők hozzanak magukkal legalább 2 db kék tollat, ceruzát, körzőt, vonalzót. Számológép nem használható. A matematika és a magyar nyelvi vizsgarész egyaránt 45 percig tart.

Felvételi kérelmek elbírálása

A 0604, 0606 és a 0608 kódú képzés esetén a hozott pontok mellett  a központi írásbeli  felvételi vizsga (matematika+magyar nyelv) eredménye, a többi képzés esetén a hozott pontok alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. Azonos pontszám esetén előnyt élveznek a békéscsabai tanulók. 

A hozott pontokat a magyar (irodalom és nyelvtan átlaga), a matematika, a történelem, az idegen nyelv, és a földrajz 7. év végi, 8. félévi osztályzatainak összeadásával számítjuk ki, így maximum 50 pont érhető el. A 0607 kódú képzés esetén a földrajz helyett a biológia tantárgy érdemjegyét számítjuk be.

A központi írásbeli felvételin mindkét vizsgarésszel 50-50 pont szerezhető, így itt maximum 100 pont érhető el.

A felvételi eljárás menete

Nyílt napok

2021. november 5. (péntek) 8:30

2021. december 1. (szerda) 
8:30

Helyszín az iskola főépülete (Békéscsaba, Irányi u. 3-5).

Nyílt napunkon számos csoportot szervezünk, amelyek diákjaink kalauzolásával sokféle órát meglátogatnak rövidebb időre, illetve megismerhetik az iskolaépület adottságait.

Csoportok indulnak: 8:40, 9:40, 10:35, gyülekezés, csoportok kialakítása az aulában.

Igazgatói tájékoztató az aulában: 10:40

FONTOS!

A nyílt napra a belépés az aktuális járványügyi szabályozás szerint lesz lehetséges, melyről honlapunkon és Facebook oldalunkon is tájékozódthatnak a nyílt napot megelőzően. Kérjük kísérjék ezeket figyelemmel!

2021. december 3-ig

Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára.

A 0604, 0606 és a 0608 tagozatkódú képzésekre jelentkezőknek kell írásbeli vizsgát tenniük. Az írásbeli vizsga más központi felvételi vizsgát szervező iskolában is megírható. Ilyenkor a másik intézménybe kell beadni a jelentkezési lapot.

2022. január 22. (szombat)
10 óra

Központi írásbeli felvételi vizsga napja.

Kérjük, hogy kezdés előtt legalább fél órával jelenjenek meg a vizsga helyszínén!

Vizsga helye: Békéscsaba, Irányi u. 3-5.

2022. január 27. (csütörtök)
14 óra

A pótfelvételi megírásának napja.

Azok vehetnek részt a pótfelvételin, akik önhibájukon kívül nem tudtak megjelenni a felvételi vizsga napján. A távolmaradás okát igazolni kell. Pl. orvosi igazolás, közlekedési vállalat által kiadott igazolás, stb.

2022. január 27. (csütörtök)
8-16 óra között

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, 2022. január 27. (csütörtök) 8-16 óra között az iskolánkban a földszinti zsibongóban megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A dolgozatok fénymásolásának lehetőségét iskolánk nem tudja biztosítani. A megtekintéskoraz ún. értékelőlapok is átvehetőek, melyek az írásbeli vizsgán elért pontszámokat tartalmazzák.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

2022. február 7-ig

Értesítés a központi felvételi eredményéről

2022. február 18.

A jelentkezési lapok beérkezésének határideje iskolánkba.

2022. március 16.

Eddig a napig hozza nyilvánosságra iskolánk a hozzánk jelentkezettek rangsorát az ún. ideiglenes felvételi jegyzéket, ami tartalmazza, hogy valaki az elért pontjai alapján hányadik helyen van az adott képzésre jelentkezettek között.

A tanuló oktatási azonosítója alapján itt lesz megkereshető, hogy hányadik helyen áll a rangsorban.

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek a  békéscsabai lakóhellyel rendelkező jelentkezők.

2022. március 21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2022. április 29.

Eddig a napig kapják meg postai úton az értesítést a jelentkezők a felvételről vagy az elutasításról.

2022. június 1.

A felvétellel kapcsolatosan benyújtott fellebbezések elbírálásának végső határideje az iskola fenntartójánál.

2022. június 22-24.

Felvettek beiratkozása iskolánkba. A pontos időpontot később közöljük.

 

Kollégium

A kollégiumba mind fiúk, mind lányok jelentkezhetnek.

Kollégiumunk szép természeti környezetben, erdős, ligetes park közepén fekszik a Körös partján, a város központjától 3 km-re, helyijáratú autóbusszal jól megközelíthető. A kollégiumi épületegyüttes két-, három-, négy- és hatágyas szobái otthonos elhelyezést nyújtanak 265 kollégista számára. Emeletenként TV, DVD, hűtőszekrény, teakonyha, mosógép, centrifuga áll a tanulók rendelkezésére. A kollégium kiemelkedő környezeti adottságai, tárgyi és infrastrukturális feltételrendszere (tornaterem, jól felszerelt konditerem, erdei kondipálya, multifunkciós sportpálya, a kollégium melletti „Körös” partján húzódó 5 km-es kiépített kerékpárút) lehetővé teszi a sokrétű szabadidős programok szervezését. Saját lehetőségeink mellett tanulóink részére színház-, filharmónia- és uszoda bérletet biztosítunk. Egyéb sportolási lehetőségek: kézilabda, röplabda, asztalitenisz, foci, darts. A kollégiumban lakó tanulók napi háromszori étkezést vehetnek igénybe. A tanulást szilenciumi formában részben az előadótermekben, részben a szobákban (egyéni tanulási lehetőség formájában) biztosítjuk. A délutáni szilenciumok alkalmával szakképzett nevelőtanárok segítik és felügyelik a tanulók felkészülését.

A kollégium  honlapja: http://kollegium.szikszi.hu/

A jelentkezés módjáról kérjük egyeztessenek a kollégiummal a lentebbi telefonszámon.

Békéscsaba, Lencsési út 136. - Telefon: 66/459-366

Miért jó Közgésnek lenni?

Erről diákjaink így vallanak:

„Mert az iskola olyan képzést nyújt, amelyet csak nagyon kevés iskolában lehet megszerezni.”

„Mert a két tanítási nyelvű osztályban az érettségivel együtt felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetünk.”

„Tetszik, hogy a Közgé nem egy „stréber” suli, mégis a diákok legalább 70%-a nagyon okos.”

„Mert jó az iskolaközösség, van iskola- és csapatszellem.”

„Úgy gondolom, hogy itt, a mi iskolánkban van a legbarátibb, legjobb légkör a békés-csabai középiskolák közül, ezért ezt úgy is szoktuk mondani, hogy „Közgésnek lenni egy életforma.” Aki nem hiszi, az jelentkezzen a Közgébe, és rájön, hogy ez valóban így van.”

„Jó fejek a tanárok, nem arra törekednek, hogy minél jobban nyüstöljék a gyereket a különböző rigolyáikkal, hanem arra, hogy minél jobban sikerüljön az érettségi.”

„Az iskolai élet jól szervezett, gyerek-, tanulóbarát. Nincsenek felesleges programok, de sok sportolási, kulturális, közéleti program elérhető az iskolán keresztül. Ötletes rendezvényei és hagyományai vannak az iskolának.”

„A szekrények is jók, 2 embernek van egy szekrénye, így nem kell minden cuccot magammal hordozni.”

„Mert az iskola a város központjában van, így minden könnyen megközelíthető.”

„A fiúk szemszögéből meg kell jegyeznem, hogy jó dolog, hogy a lányok vannak többségben.”

„Fullra jól érzem itt magam, legszívesebben idehívnék mindenkit tanulni.”

Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne iskolánkban tanulni!