Felnőttoktatás esti tagozaton a Közgében!

Esti tagozaton, felnőttoktatás keretében kínált képzéseink

Jelentkezési lapok az oldal alján levő linkekre kattintva érhetőek el!

5 0411 09 01 - Pénzügyi-számviteli ügyintéző

2 éves képzés heti 3 délutáni alkalom

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

 A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő rész feladatait önállóan végzi:

 • könyvelési feladatokat lát el,
 • számítógépes programokat használ,
 • nyilvántartások vezetésében vesz részt,
 • közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.

Ajánlott mindenki számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy tovább tanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vám szakember, adótanácsadó, banki szakember.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző végzettséggel az  alábbi  munkakörök betölthetők:

 • pénzügyi munkatárs
 • pénzügyi koordinátor
 • pénzügyi referens
 • pénztáros
 • számlaellenőr
 • pénzügyi projektmenedzser
 • bérszámfejtő
 • bérügyi adminisztrátor
 • főkönyvi könyvelő
 • főkönyvi munkatárs
 • számviteli előadó
 • analitikus könyvelő
 • analitikus nyilvántartó
 • anyagkönyvelő
 • banki könyvelő
 • díjkönyvelő
 • folyószámla könyvelő
 • forgalmi könyvelő
 • gépkönyvelő
 • készletkönyvelő
 • kontírozó könyvelő
 • könyvelői adminisztrátor
 • leíró könyvelő
 • vállalati pénztáros
 • pénzügyi nyilvántartó
 • számlázási ügyintéző
 • számviteli adminisztrátor
 • irodai adminisztrátor
 • iratkezelő
 • készlet- és anyagnyilvántartó
 • pályázatíró asszisztens
 • uniós projektek ügyintézője
 • projektmenedzser asszisztens

Az iskolai rendszerű felnőttoktatás ingyenes. A harmadik szakma tanulása esetén kell csak tandíjat fizetni.

Az oktatás délutáni munkarendben történik heti 3 munkanapon.

A képzés 2023. szeptember elején indul.

5 1015 23 07 - Turisztikai technikus

Turizmus-vendéglátás ágazat 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: Turisztikai szervező szakmairány, Idegenvezető szakmairány. Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban végez szervezési, idegenvezetési, értékesítési, ügyintézői, információs munkát, miközben magas szinten kommunikál a vendégekkel, partnerekkel, munkatársakkal.

Kompetenciaelvárás

Jó kommunikáció szóban és írásban, érdeklődő, nyitott, vállalkozó szellemű beállítottság, szervező-, kezdeményező- és együttműködőképesség, nyelvérzék.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel rendelkezik;
 • ismeri és betartja a protokoll és az etikett szabályait;
 • magas szinten kommunikál szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, információt nyújt;
 • tisztában van az idegenforgalom szerkezetével, fontosságával, hogy jelentős mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez;
 • ismeri a vonatkozó törvényeket, az írott és íratlan szabályokat, képes követni a változásokat;
 • kezeli a digitális technikát, ismeri a szakmai szoftvereket;
 • átlátja a turisztikai vállalkozásban előforduló munkafolyamatokat;
 • utasítások, iránymutatás alapján, később önállóan képes a szállodai, irodai, utazási irodai területen a szervezői, ügyintézői, referensi, tájékoztatási, hostess és idegenvezetői munka elvégzésére, tapasztalatszerzés után vezetővé tud válni.

Ajánlott azok számára, akik életpályájukat a turizmus, vendéglátás területén képzelik el, szívesen mutatják be Magyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek magyar és idegen nyelven.

5 0411 09 02 - Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 2 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

Kompetenciaelvárás

Agilis, jó kommunikációs képesség, problémamegoldó- és szervezőképesség, csapatmunka, felelősségtudat, nyitottság az informatikai eszközök használatára.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • képes ellátni a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatok terén a rábízott adminisztratív feladatokat;
 • irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el;
 • kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel;
 • vezeti a vállalkozások nyilvántartásait;
 • közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében;
 • részt vesz egyes finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladataiban;
 • feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket;
 • közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében;
 • előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások iratait, azokat kezeli és rendszerezi;
 • kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel;
 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat A szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a gazdasági szférában ügyintézőként, de akár továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű képesítést szerezhet, mint pl. mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, banki szakember, vámszakember.

További információ: kozge[kukac]bszc.hu; Tel.: +36 -66-322-611/102