Tudnivalók a központi felvételiről

A központi írásbeli vizsgára 2022. január 22-én, szombaton, 10 órakor kerül sor.

Az iskola épületébe csak a vizsgázók léphetnek be!

Az írásbeli felvételi vizsga tantárgyai:

 • magyar nyelv 45 perc
 • matematika 45 perc

A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet van.

A vizsgázók terembeosztása a bejáratnál az aulában lesz kifüggesztve.

A tanulóknak a felvételi vizsga előtt 30 perccel korábban kell megjeleni a teremben, és magával kell hoznia a következőket:

 • diákigazolványt vagy személyi igazolványt és az oktatási azonosító számot,
 • golyóstollat, (kék vagy fekete)
 • ceruzát a rajzok elkészítéséhez,
 • vonalzót, körzőt.

NEM HASZNÁLHATÓ: SZÁMOLÓGÉP, MOBILTELEFON!

Az SNI-s vagy BTM-es tanulók a részükre kiküldött határozatban jelzett kedvezményekre jogosultak.

Azok a tanulók, akik január 22-én nekik fel nem róható okból (pl. orvos által igazolt betegség, hatósági karantén, stb.) nem tudtak részt venni az írásbelin, 2022. január 27-én, csütörtökön 14 órakor pótló felvételi vizsgán vehetnek részt. A hiányzást az iskolának - legkésőbb a vizsga napján - telefonon (06-66-322-611) vagy e-mailben (kozge[kukac]bszc.hu) be kell jelenteni és az orvosi vagy egyéb igazolást a pótló vizsga napján be kell mutatni!

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és/vagy szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, 2022. január 27-én. (csütörtök) 8-16 óra között az iskolánkban a földszinti zsibongóban megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A dolgozatok fénymásolásának lehetőségét iskolánk nem tudja biztosítani. A megtekintéskoraz ún. értékelőlapok is átvehetőek, melyek az írásbeli vizsgán elért pontszámokat tartalmazzák. A megtekintéskor csak oltott felnőtt léphet be az iskolába a tanuló kísérőjeként. Az oltottság tényét a megfelelő dokumentumokkal (védettségi igazolvány) igazolni kell.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Figyelem: Az értékelőlapot csatolni kell azokhoz a tanulói jelentkezési lapokhoz, amelyeket a központi írásbeli felvételi vizsgát előíró iskolákba küldenek be!

Az eredményről telefonon (a rövid határidő miatt) felvilágosítást nem tudunk adni.

A COVID járvány miatt a központi írásbeli felvételi vizsgát a vizsgákra vonatkozó szabályok betartásával szervezzük meg.

Kiemelten fontosak az alábbiak a felvételire vonatkozóan:

 • Az épületbe csak a vizsgázók léphetnek be, a személyazonosságuk igazolása mellett. A szülők nem léphetnek be az iskolába.
 • A vizsgázók az épületbe csak maszkban léphetnek be.
 • A vizsgázók több iskolából érkeznek, zárt térben tartózkodnak, így a jelenleg hatályos jogszabályok szerint a maszk használata a vizsga teljes ideje alatt kötelező.
 • A belépéskor a testhőmérséklet ellenőrzése és a kézfertőtlenítés kötelező.
 • Egy tanterembe legfeljebb 9 főt osztottunk be.
 • Minden teremben biztosítunk kézfertőtlenítőt.

Mindenkinek sikeres szereplést kívánunk!

Kategória: