SZJA 1% - 2019

Tisztelt Támogató!

Ismét itt van a személyi jövedelemadó bevallási időszaka.  A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az idén is lehetősége van arra, hogy fizetendő adója kétszer 1%-ról rendelkezhessen.

Kérjük, szíveskedjen támogatni személyi jövedelemadója 1% -val alapítványaink valamelyikét!

Alapítványaink:

A Kiművelt emberfők sokaságáért alapítvány

Adószám: 19057378-1-04

Az alapítvány célja:

  • a tanulók  egyetemi, főiskolai előkészítő tanfolyamaival kapcsolatos óradíjak, s ennek társadalombiztosítási vonzatának biztosítása
  • a fakultatív idegennyelvi képzés óradíjának és társadalombiztosítási járulékainak fedezése
  • a nyelvi képzést elősegítő hazai, külföldi nyelvi táborok költségeihez való hozzájárulás
  • a szakgimnázium és kollégium oktató munkáját segítő korszerű, önálló tananyag készítésének, idegennyelvű tananyag fordításának segítése

Az egészségesebb és műveltebb ifjúságért alapítvány

Adószám: 18378911-1-04

Az alapítvány célja:

  • az ifjúság egészségesebb életmódra nevelése érdekében hozzájáruljon a sportrendezvények és sportversenyek megszervezéséhez, a tömegsport terjesztéséhez
  • az ifjúság egészséges mozgáskultúrájának, életmódjának elősegítése
  • rászoruló fiatalok gyógykezeléséhez és gyógyításának megkönnyítéséhez (rendszeres vagy egyszeri támogatással) hozzájáruljon
  • tanulmányi versenyek és tudományágak támogatásához segítséget nyújtson
  • egyes tantárgyak felkarolása és támogatása

A rendelkező nyilatkozat a lenti linken elérhető.

A felajánlásokat köszönjük!

Kapcsolódó fájlok: