Gyakran feltett kérdések továbbtanulással kapcsolatban

Miért jó technikumi képzést választani?

 • A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit
 • Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, előrehozott érettségi lehetőséggel.
 • A nyelvvizsga megszerzésére van mód – hasonlóan a gimnáziumhoz-, de itt egy nyelvet kell kötelezően tanulni. Az iskolák egyedi ajánlatában lehet több nyelvtanulási lehetőség is.
 • Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy.
 • A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.
 • Az 5. év elvégzése után egyszerre kapsz érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.
 • Úgy lehetsz középiskolás, hogy kapsz ösztöndíjat.

Van felvételi az iskolában?

Az angol kéttannyelvű képzések esetén központi felvételi van, magyar nyelv és matematika tantárgyakból. A többi osztály esetén a hozott pontok alapján készül el a rangsor.

A hozott pontokat milyen tantárgyakból számolják?

A hozott pontokat a magyar (irodalom és nyelvtan átlaga), a matematika, a történelem, az idegen nyelv, és a földrajz 7. év végi, 8. félévi osztályzatainak összeadásával számítjuk ki, így maximum 50 pont érhető el. A sport- sportedző- sportszervező szakma esetén földrajz helyett a biológia tantárgy érdemjegyét számítjuk be.

A sport- sportedző- sportszervező szakma esetén milyen sportág válaszható?

A képzés 14 fővel indul, így kézilabda sportágban indul a képzés.

A rendészes és közszolgálat két tanítási nyelvű képzés esetén milyen szakképesítést ad a képzés?

Közszolgálati technikus – közigazgatási ügyintéző

Egy vagy két nyelv tanulására van lehetőség?

Két tannyelvű osztályokban az első évben két nyelv tanulása kötelező és utána szabadon eldöntheti a diák, hogy szeretne e második nyelvet tanulni.

Nyelvi előkészítő évfolyamon az első évet nyelvvizsga birtokában ki lehet e váltani?

Sajnos nem lehet, erre a jogszabály nem ad lehetőséget.

Az iskola kollégiumába automatikusan be lehet kerülni?

A kollégiumba automatikusan lehet bekerülni a megengedett férőhelyig.

Milyenek a továbbtanulási mutatói az intézménynek?

Az elmúlt tanévben a végzett diákok egy negyed része maradt az intézményben a szakmai képzéseken. A végzettek több mint fele felsőoktatásba nyert felvételit.

Milyen sorrendet állítsunk fel az iskolák rangsorolásánál?

A felvételi lapon az iskolák végleges sorrendjének kialakításakor azt az iskolát helyezzék első helyre, esetleg több tagozatot is megjelölve, ahová leginkább szeretnék, hogy gyermekük felvételt nyerjen. Ellenkező esetben a diák elveszítheti az esélyét arra, hogy bekerüljön a legjobban kívánt iskolába.

A felvételi rangsorban hányadik helyen álló felvételiző jut be még biztosan a megjelölt középiskolai tagozatra?

 • A felvételi rangsorban elfoglalt hely nem egyenlő a véglegesen kialakuló felvettek rangsorával. A listáról értelemszerűen kiesnek azok a diákok, akik pl. nem a KÖZGÉT jelölték meg az első helyen, és a másik iskola felveszi őket.
 • Mivel a közgén belül több tagozatra is jelentkeznek a diákok, de felvenni csak az egyikre lehet őket, ezért iskolán belül is előrébb juthatnak a tanulók az általuk megjelölt, leginkább kívánt tagozat rangsorában.
 • Így általában akár a 100. helyről is előre kerülhet a felvételiző a 30. helyre a végleges rangsorban, bejutó helyre a felvételiző. Ez az arány évente változik.

Milyen osztályok indulnak a 2021/2022-es tanévben?

 • 9/A gazdálkodás menedzsment - pénzügyi-számviteli ügyintéző 28 fő

 • 9/B gazdálkodás menedzsment - pénzügyi-számviteli ügyintéző 14 fő

 • 9/B gazdálkodás menedzsment - vállalkozási ügyviteli ügyintéző 14 fő

 • 9/C turizmus-vendéglátás (magyar nyelven)- turisztikai technikus 14 fő

 • 9/C sport (magyar nyelven) - sportedző (kézilabda) – sportszervező 14 fő

 • 9/EKNY turizmus-vendéglátás (két tanítási nyelvű, célnyelv: angol) turisztikai technikus 14 fő

 • 9/EKNY turizmus-vendéglátás (két tanítási nyelvű, célnyelv: német) turisztikai technikus 14 fő

 • 9/FKNY gazdálkodás menedzsment - pénzügyi-számviteli ügyintéző (két tanítási nyelvű, célnyelv: angol) 14 fő

 • 9/FKNY rendészet és közszolgálat – közszolgálati technikus (két tanítási nyelvű célnyelv angol) 14 fő

Kik lesznek az osztályfőnökök az egyes induló osztályokban? Lehet erről most tudni valamit?

Igen. A tervek szerint az alábbi kollégák lesznek osztályfőnökök:

 • 9/A gazdálkodás menedzsment
  • Egeresiné Vas Ildikó (magyar szakos tanár)
 • 9/B gazdálkodás menedzsment
  • Kovács-Fiskus Boglárka (angol szakos tanár)
 • 9/C turizmus-vendéglátás - sport - sportedző (kézilabda)
  • Lipták György (angol szakos tanár)
 • 9/EKNY turizmus-vendéglátás (angol nyelven), turizmus-vendéglátás (német nyelven)
  • Pomázi Erika (angol szakos tanár)
 • 9FKNY gazdálkodás menedzsment (angol nyelven), rendészet és közszolgálat (angol nyelven)
  • Kovács Napsugár (angol- történelem szakos tanár)

Minden képzésben résztvevő kap ösztöndíjat?

Igen, a kéttannyelvű osztályok már a nyelvi előkészítő évfolyamon is kapnak ösztöndíjat és utána minden évben. A magyar nyelvű képzésen minden tanuló kap ösztöndíjat.

Mekkora az ösztöndíj mértéke?

A jelenlegi jogszabályok szerint az új képzési rendszerben induló osztályok tanulói havonta 8 050 Ft kapnak, melynek mértéke az évvégi tanulmányi eredmény függvényében emelkedhet.

 A 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Szkr.) 170 §-a alapján az ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege, 167 400 Ft.

Az Szkr. 171 § (1) bekezdése szerint az ösztöndíj havonkénti összege

a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának 5%-a, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának 10%-a,

b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának

ba) 5%, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,

bb) 15%, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,

bc) 25%, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,

bd) 35%, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.

Nyelvi előkészítő osztályokba csak jó angol tudással lehet bekerülni?

Nem, kerülhetnek be olyan tanulók is akik most kezdik ezt a nyelvet tanulni.

A második nyelv tanulásához szükséges-e alapismeret?

A második nyelvet is lehet az alapoktól kezdeni.

Hol kell megírni a központi felvételit?

A központi felvételit bármely iskolában meg lehet írni, amely ezt a lehetőséget felajánlotta, még akkor is, ha utána oda egyáltalán nem is fog felvételi lapot beadni. Tudni kell azonban, hogy oda legkésőbb december 3-ig be kell jelentkezni.

Korábbi felvételi feladatlapok elérhetőek?

Igen. Az alábbi linken elérhetőek:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok

Mi a közösségi szolgálat?

Kötelezően teljesítendő, 50 órányi közhasznú tevékenység.

Az érettségi megkezdésének feltétele, hogy a jelentkező igazolt módon teljesítsen minimum 50 órányi ilyen jellegű tevékenységet. Ez nagyon sokrétű lehet: parkgondozás, korrepetálás, segítés időseknek, közreműködés települési programban, stb.

Fontos, hogy a tevékenységet megelőzően a diák iskolája és a programot szervező „együttműködési megállapodást” kössön!

További felmerült kérdéseit  a kozge[kukac]bszc.hu e-mail címen várjuk!

Kategória: