Erasmus+ program beszámoló

Turisztikai képzésben résztvevő tanulók szállodai és vendéglátóipari gyakorlata külföldön

Projekt szerződésszáma: 2020-1-HU01-KA102-078269

Projekt időtartama: 2020.12.01. – 2023.06.30.

A projekt az Európai Unió Erasmus+ programjának pénzügyi támogatásával valósul meg. Támogatási összeg 36.027 euró.

A projekt bemutatása:

Háttér: Iskolánk, jelenlegi nevén Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium, 1926 óta működik állami fenntartással. Az iskolában folyó képzés vezérgondolata mindig a magasan kvalifikált, a munkaerőpiacon versenyképes szakemberek képzése volt, ezért a közgazdasági képzés mellett nagy hangsúlyt kapott az idegen nyelvi, turisztikai és informatikai képzés is. Két tanítási nyelvű osztályainkban turisztikai és közgazdasági képzés, magyar nyelvű osztályainkban turisztika, közgazdaságtan és informatika oktatás folyik. Második idegen nyelvként németet, angolt vagy spanyolt oktatunk, a tanulók választása alapján.

Célunk, hogy a turisztikai képzésben résztvevő tanulók közül egyre többen töltsék külföldön a szakmai gyakorlatukat. Az iskola jelenlegi nemzetközi kapcsolatai a következő országokhoz kötődnek: Svájc, Németország, Egyesült Királyság, Görögország, Málta, Olaszország és Portugália.

A projektbe bevont máltai partnerrel, az Easy Job Bridge szervezettel 2018-ban kezdtük meg a kapcsolatok kiépítését és a közös munkát az Erasmus+ program keretében. Tanulóink 30 napos máltai szakmai gyakorlatának megszervezésében, lebonyolításában működnek közre.

Új partnerként kerül a projektbe bevonásra az olaszországi, Treviso székhelyű Marco Polo G.E.I.E., ahová jelen projekt keretében egyhetes szakértői tanulmányutat szervezünk, azonban hosszú távon három hónapos olaszországi nyári tanulói szakmai gyakorlatokat tervezünk lebonyolítani a szervezet segítségével és az Erasmus+ program támogatásával.

Célkitűzések:

A projekt fő céljai:

Tanulók esetében munkatapasztalat szerzése, szakmai ismereteinek bővítése a szálloda és vendéglátás területén, a tantervben előírt összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat teljesítése, a szakmai készségek fejlesztése, az angol nyelvi kompetenciák erősítése, motivációjuk növelése.

Munkatársaink esetében szakmai ismeretek bővítése, a szerzett ismeretek beépítése, fenntartása a megismert új tanítási- és munkamódszerek honosításával, kapcsolatépítés, közösségépítés, az angol nyelvi kompetenciák erősítése, motivációjuk növelése.

Járulékos célok: más országok kultúrájának megismerése, referenciaszerzés a felnőttkori/későbbi mobilitásokhoz, az iskola tudásbázisának bővítése, versenyképességének további erősítése, a partnerintézmények kapcsolatainak elmélyítése, hozzájárulás az iskola nemzetköziségéhez.

A Máltán megvalósuló, tízfős, négyhetes tanulói mobilitásban az Easy Job Bridge, illetve munkatársai segítenek. A cég évek óta bonyolít le sikeres szakmai gyakorlatokat a tanulók szakmájának és képzési igényeinek figyelembe vételével. Tanulóink számára megfelelő gyakorlati helyeket tud biztosítani az érintett szakmákat illetően. Ismerik a megvalósítás valamennyi elemét, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat. A szakmai program mellett a szállás, étkezés, helyi közlekedés megszervezésében is alternatívát kínál. A megvalósulást segíti, hogy hamruni irodájuk tanulóink számára nyitva áll a gyakorlat idején, így nemcsak telefonon vagy e-mailen kérhetnek segítséget, hanem személyesen is felkereshetik kérdéseikkel a cég munkatársait.

Az olaszországi, 12 fős, egyhetes szakmai látogatás szintén a turizmus, vendéglátás területéhez kapcsolódik. A programot összeállító olasz szervező cég a Marco Polo G.E.I.E., amely cég tevékenységét már más projektekből ismerjük. Hosszú távú nyári tanulói mobilitásokat is szerveznek (Friuli-Venezia-Giulia és Veneto tartományok szállodáiban és vendéglátóipari egységeiben), így a látogatás arra is alkalmas, hogy munkatársaink személyesen is megismerjék ezeket a helyeket, és elő tudják készíteni a leendő tanulói mobilitásokat.

A megvalósítás főbb lépései:

  1. A gyakorlat/tanulmányút meghirdetése, megismertetése tanulóinkkal/munkatársainkkal.
  2. A résztvevők kiválasztása.
  3. Nyelvi, szakmai és kulturális-pszichológiai felkészítés.
  4. A kinti program megszervezése a partner intézménnyel (gyakorlóhelyek/fogadóhelyek véglegesítése, szerződéskötések, utazás, szállás, biztosítás, kísérő tanár a tanulók esetén).
  5. A mobilitás lebonyolítása, nyomon követése.
  6. A projekt megvalósításának, a mobilitásoknak folyamatos értékelése.
  7. A projekt eredményeinek terjesztése.
  8. A projekt zárása. A szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése.

Eredmények:

A gyakorlat végére a szakmai ismereteken és készségeken túlmenően a tanulók képesek lesznek csapatban dolgozni, javul a munkához való hozzáállásuk, megtanulják a pontos munkavégzés fontosságát, képesek lesznek folyamatos angol nyelvi kommunikációra, megtanulják tisztelni más népek kultúráját, szokásait, nyitottabbá, önállóbbá válnak, betekintést nyernek az európai kultúrába.

Munkatársaink idegen nyelvi környezetben bővítik szakmai ismereteiket, fejlődik szakmai angol nyelvi tudásuk. Megismerik a fogadóhelyek tevékenységét, a tanulmányozott területeken jó gyakorlatokat, innovációkat ismernek meg, melyet hazaérve átadnak kollégáiknak, beépítik a hazai gyakorlatba. Új kapcsolatokat építenek ki, tapasztalatot cserélnek. Betekintenek egy másik európai kultúrába, bővítik ismereteiket a fogadó ország történelmével, kultúrájával kapcsolatosan.

Az intézmény a projekt során szerzett tapasztalatait felhasználja az oktató nevelő munkájában, a sikeres projektek növelik az intézmény imázsát, növekszik az intézmény kapcsolati tőkéje, a beiskolázásnál jelentős vonzerőt jelent a külföldi gyakorlati lehetőség. Összességében a projekt növeli az intézményi versenyképességet. Erősödik az iskola nemzetközi jellege, megvalósul az új nemzetközi együttműködések, mobilitások előkészítése.

Beszámolók:

Máltai szakmai gyakorlat

Olaszországi tanulmányút

Kategória: